Skip to content

Een veilige werkplek voor iedereen bij Van Oorschot Aluminium 

Willy Cillekens

Vanuit diverse opdrachtgevers kreeg Van Oorschot Aluminium steeds vaker de vereiste om VCA-gecertificeerd te zijn. Zo kwam het onderwerp veiligheid op de agenda bij de directie. Het VCA-certificaat is inmiddels behaald, maar dat betekent niet dat er achterover geleund wordt. Maandelijks komt adviseur Willy Cillekens van Conformiso op bedrijfsbezoek in Helmond, om veiligheid een integraal onderdeel van de organisatie te maken.

Als groeiend familiebedrijf heeft Van Oorschot Aluminium de afgelopen jaren aanzienlijke stappen gezet. Bij deze groei hoort ook meer aandacht voor veiligheid. Niet alleen omdat opdrachtgevers erom vragen, maar ook om een veilige werkomgeving te bieden voor medewerkers. Daarop startte Bart van Oorschot in 2021 het VCA-implementatietraject met ondersteuning van Conformiso. Het behaalde certificaat is drie jaar geldig, maar veiligheid is een onderwerp dat je moet onderhouden. Willy ondersteunt Van Oorschot als KAM-adviseur, wat staat voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu.

Belang van veiligheid

‘Ik ondersteun diverse mkb-bedrijven door heel Nederland met veiligheid, certificeringen en risico-inventarisatie’, legt Willy uit. ‘Waar ik ook kom, van kledingwinkel tot metaalbedrijf, ik neem overal een kijkje in de keuken.’ Dat doet ze met een frisse blik. Op kantoor, in de productie en op de bouw. ‘De meeste medewerkers bij Van Oorschot Aluminium kennen me al van mijn bezoekjes. Dat vind ik heel belangrijk. Ik kan op kantoor van alles bedenken, maar het moet bij Van Oorschot passen. Mijn doel is om draagvlak te creëren voor het belang van veiligheid. Dat doe je door op de werkvloer te zijn.’

Checklijst voor bouwplaatsen

Periodiek bespreekt Willy samen met de directie een actielijst. Hoe staat het met de werkplekinspecties? Zijn er wetswijzigingen op het gebied van veiligheid? Zijn er nieuwe machines bijgekomen in het machinepark? Dat leidt tot nieuwe actiepunten of aanpassingen op de veilige werkplek checklijst voor bouwplaatsen. ‘Bij ieder project wordt deze ingevuld om te beoordelen of de werkomgeving veilig is. Daarbij inventariseren we onder andere of er valgevaar is, of er voldoende licht is om te monteren, of medewerkers weten wat er moet gebeuren bij een ongeval en of er EHBO- middelen aanwezig zijn.

Jaarlijkse trendanalyse

Al deze ingevulde lijsten gebruikt Willy voor de jaarlijkse trendanalyse. ‘Ik analyseer wat er goed gaat op de bouw, maar ook wat de verbeterpunten zijn. Wanneer een veiligheidsrisico vaker voorkomt, bespreek ik met de directie hoe we dit als organisatie kunnen verbeteren.’ Ze merkt dat de bewustwording binnen het bedrijf enorm is toegenomen. ‘Ik krijg regelmatig een vraag van een projectleider of servicemedewerker. Of een situatie wel veilig is of waar ze kunnen verbeteren. Of ze hebben een aanpassing gedaan in het proces. Dat bewijst dat veiligheid een onderdeel van het bedrijfs-DNA aan het worden is!’

Digitale toolbox voor medewerkers

Het digitaliseren van alle veiligheidsinformatie heeft bijgedragen aan deze bewustwording. ‘Alle documenten, inclusief werkplekinspecties en een toolbox voor medewerkers, staan op één centrale plek waar iedereen bij kan.’ Nieuwe medewerkers krijgen een veiligheidsvoorlichting, zodat iedereen na een werkdag gezond naar huis gaat. Al deze verbeteringen dragen bij aan een veiliger werkklimaat. Willy vergelijkt het met een steentje in een vijver gooien: de kringen worden steeds groter. ‘Dat is precies wat er hier gebeurt. Samen maken we de werkplaatsen van Van Oorschot Aluminium veilig voor iedereen!’